WelkomVoorstellenRT-HuiswerkbegeleidingWerkwijzeTarievenContactLinks
Welkom bij Praktijk Stapsgewijs
RT-praktijk Stapsgewijs is een particuliere praktijk voor Remedial Teaching en huiswerkbegeleiding, gevestigd in Nijkerk. Het is een kleinschalige praktijk voor individuele begeleiding aan huis.

De praktijk wordt geleid door Ria Bink-Van Dasselaar, gediplomeerd Remedial Teacher. Zij is aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers en werkt volgens de richtlijnen van deze beroepsvereniging.

Als het leren niet vanzelf gaat, het plezier, de motivatie en/of het zelfvertrouwen ver te zoeken is bij uw kind, de school de gewenste ondersteuning niet kan bieden, kan de Remedial Teacher d.m.v. gesprekken, oefeningen en activiteiten aansluitend bij de belevingswereld van uw kind een steuntje in de rug bieden om weer een stapje verder te kunnen.
Uw kind doet er toe!

Kiest u voor Stapsgewijs, praktijk voor remediërende hulp, dan bent u verzekerd van:
- één op één begeleiding
- een enthousiaste ervaren Remedial Teacher, die uitgaat van de sterke kanten van uw kind en de onderwijsbehoeften
- goed contact tussen u als ouder(s) en/ of verzorger(s), de school en uw kind
- hulp op maat waarbij gekeken wordt naar o.a. niveau, tempo en de belevingswereld van het kind
- (tussen) evaluatiegesprekken tussen de Remedial Teacher en u als ouder(s) en/ of verzorger(s) en (eventueel) school
- kennis van specifieke leer- en hulpmiddelen

© 2020 Praktijk Stapsgewijs - Remedial Teaching