WelkomVoorstellenRT-HuiswerkbegeleidingWerkwijzeTarievenContactLinks
Remedial Teaching / Huiswerkbegeleiding

Wat is Remedial Teaching?
Remedial Teaching is specifieke pedagogische – didactische hulp. Dat wil zeggen dat er (tijdelijke) individuele ondersteuning wordt verleend aan kinderen bij wie het leren niet vanzelf gaat. De hulp richt zich voornamelijk op kinderen die problemen hebben met (begrijpend) lezen, spelling, rekenen en /of fijne motoriek. Daarnaast is er veel aandacht voor het ontwikkelen van het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de kinderen. De Remedial Teacher leert een kind vaardigheden om gebruik te maken van zijn/ haar kwaliteiten en mogelijkheden. Doelstelling is, dat een kind uiteindelijk zo min mogelijk gehinderd wordt door de leer- en/ of gedragsproblemen, gemotiveerd blijft, succes ervaart en plezier beleeft aan het leerproces.

Wat is bijles?
Bijles is een herhaling van leerstof die de leerling nog niet goed begrepen of te weinig geoefend heeft (re-teaching). Daarnaast is bijles ook geschikt voor geheugentraining bij problemen met het automatiseren van o.a. sommen t/m 20 en tafels.

Wat is huiswerkbegeleiding?
Huiswerkbegeleiding is voor kinderen die moeite hebben met het plannen, structureren en het effectief leren van het huiswerk. Met behulp van studeertechnieken en strategieën leert het kind overzicht te krijgen over de huiswerktaken.

Begeleiding/training bij:
- Wat moet ik allemaal leren/ maken ?
- Hoeveel tijd kost mij dat?
- Hoe leer ik een stuk tekst uit het hoofd?
- Hoe kan ik woordjes onthouden?
- Hoe bereid ik me voor op een proefwerk?
Door de individuele coaching/ training leert het kind zich de stof eigen te maken en zelfstandig om te gaan met het huiswerk.

De RT- praktijk Stapsgewijs biedt begeleiding aan voor:
- Remedial teaching
- Bijles
- Huiswerkbegeleiding

© 2020 Praktijk Stapsgewijs - Remedial Teaching