WelkomVoorstellenRT-HuiswerkbegeleidingWerkwijzeTarievenContactLinks
Tarieven
Volgens de richtlijnen van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) hanteer ik de onderstaande tarieven:

Intakegesprek Gratis
Uurtarief individuele begeleiding €50,-

Inbegrepen in het (uur)tarief:
- voorbereiding en afronding van de lessen, nakijken van het werk en verslaggeving
- ondersteuning en advies ten behoeve van uw kind in de vorm van telefoongesprekken of e- mail met u en/of de school
- tussentijdse en eind- evaluatieverslagen

Afhankelijk van de hulpvraag kan de individuele begeleiding ook per 45 of 30 minuten gegeven worden.

Eindgesprek Gratis

Bij de meeste voorkomende werkzaamheden zal het uurtarief van € 50,00 (€ 12,50 per 15 minuten) worden gehanteerd.
Bijvoorbeeld bij:
- Pedagogisch didactisch onderzoek
- Uitwerken gegevens
- Opstellen en wijzigen van het handelingsplan
- Bijzondere werkzaamheden per 15 minuten zoals het vervaardigen van materiaal voor de leerling, uitgebreide mailing, reistijd, bestuderen schoolgegevens/rapportage externen, lange telefoongesprekken

Huiswerkbegeleiding
duur: 60 min. per sessie
€ 40,00

Inclusief:
- voorbereidingen/administratie
- (les)materialen

Diagnostisch rekenonderzoek

(inclusief voor- en nagesprek en verslag)
Vanaf €150,00


(afhankelijk van het aantal leerjaren rekenonderwijs)

Algemene voorwaarden:
1. Begeleiding van basisschoolleerlingen vindt bij voorkeur voor minimaal 3 maanden plaats onder schooltijd in de praktijk. Begeleiding van VO-leerlingen vindt plaats in de middag of in de vroege avond.
2. Bij verhindering of ziekte moeten de afspraken minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, anders wordt de behandelingstijd in rekening gebracht. Er wordt naar een vervangende begeleidingsles gezocht.
3. Na de laatste begeleiding van de maand wordt er een factuur per post gestuurd of gemaild naar u. U wordt verzocht de factuur binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen. 4. In de schoolvakanties is er geen begeleiding.
5. Indien de cliënt of diens ouders/ verzorgers de begeleiding voortijdig willen beëindigen, zullen zij dat 14 dagen van tevoren schriftelijk en met redenen omkleed aankondigen.

Vergoedingen:
Voor Remedial Teaching is geen algemene vergoeding te verkrijgen. De kosten voor RT komen voor rekening van de opdrachtgever. In sommige gevallen kan de RT bekostigd worden uit de Leerling Gebonden Financiering ("het Rugzakje") of een Persoonsgebonden Budget (PGB).

© 2020 Praktijk Stapsgewijs - Remedial Teaching